Voeren van zwerfkattenhttp://i779.photobucket.com/albums/yy74/zwerfkattendordrecht/6.jpg

 

 

 

Slechte gezondheidstoestand.

Zoals op de pagina over het zwerfkattenprobleem op deze site al is opgemerkt, is de gezondheidstoestand van zwerfkatten over het algemeen miserabel. Enorme populaties leven op een veel te kleine ruimte met veel te weinig prooidieren om zich fatsoenlijk in leven te kunnen houden. Het gevolg is een zeer slechte algemene conditie, waardoor de dieren verzwakken en vatbaar worden voor de meest vervelende ziekten. Foto's van voorbeelden van slachtoffers staan overvloedig op deze site. Kijk u maar eens naar de pagina over niesziekte.

 

Niet voeren?

Een eenvoudige oplossing voor het verbeteren van de slechte algemene conditie is het voeren van deze katten. Helaas is het zo, dat je de populatie dan dusdanig aansterkt, dat er nog veel meer katten komen, waardoor het probleem niet wordt opgelost maar eerder wordt verergerd. Om die reden zijn verscheidene landelijke dierenbeschermingsorganisaties tegen bijvoeren en staan zij het uithongeren van de zwerfkatten voor. Zo is het lot van de zwerfkat bezegeld: een afschuwelijke dood.

 

Wèl voeren dus! Maar....

Wij vinden het bijvoeren van de zwerfkatten dus erg belangrijk. Wij vinden, dat geen zwerfkat een dood door verzwakking mag en hoeft te ondergaan.
Om het uitbreiden van het aantal zwerfkatten tegen te gaan moeten daarnaast de vruchtbare dieren worden gevangen en gecastreerd. Zo wordt effectief de uitbreiding van de populatie tegengegaan. Daarna kunnen zij weer op hun oude plek worden losgelaten. Dat loslaten moet wel, omdat deze dieren dusdanig verwilderd zijn, dat zij in huis niet te houden zijn. De dieren zouden zich doodongelukkig gaan voelen als zij huiskat zouden worden. Deze aanpak noemt men de "trap - neuter - return" - aanpak, in het Nederlands de "vangen - castreren - terugzetten" - aanpak.

 

In de gaten houden.

Om het aantal zwerfdieren in de hand te houden is het observeren van de verschillende groepen zwerfkatten erg belangrijk. En dat is nu precies het voordeel van voeren. De katten verzamelen zich op één plaats en door eenvoudig te tellen kan je zien, of de groep is uitgebreid. Ook kun je in de gaten houden, of er zieke of zwangere dieren zijn en de juiste maatregelen treffen.

 

Hulptroepen.

Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Daarom leggen wij contact met bewonersgroepen en bedrijven om bijzonderheden te melden. Zo hebben we regelmatig contact met mensen van de Abraham Kuyperweg en bewoners uit Krispijn, maar ook met directies en personeel op alle industrieterreinen, waar zwerfkatten zijn gesignaleerd.

 

Voederplekken inrichten.

Voor het voeren zorgen wij waar mogelijk voor een schuilplek waar de kat en het voer droog kunnen blijven. Daarvoor gebruiken wij afgedankte konijnenhokken, maar ook zetten we een plank schuin tegen de muur en zetten we daaronder het voer en wat water. Voorbeelden van zulke plaatsen ziet u op de foto's. De afgedankte hokken zijn goed genoeg. Vaak slapen de katten er ook in. Met slecht weer hebben zij een extra schuilplaats. Als u oude konijnenhokken hebt, dan houden wij ons aanbevolen!

 

Samenvattend.

http://i779.photobucket.com/albums/yy74/zwerfkattendordrecht/Voederhok_Daltonstr10.jpg

Wij staan dus voor de volgende aanpak van het zwerfkattenprobleem:

  • Voeren van de zwerfkatten;
  • Castreren;
  • Blijvende observatie van de populatie;
  • Ingrijpen bij zwangerschap, ziekte of een nieuwkomer;
  • Contacten leggen met bewoners en bedrijven.

Heeft u een zwerfkat gesignaleerd?
Neemt u dan contact met ons op.