1. Naam organisatie

Stichting Herplaatsing Zwerfkatten

 

 

2. RSIN nummer / KvK Nummer

RSIN Nummer: 814759403 

KvK Nummer: 24326595

 

 

3. Internet adres

http://www.zwerfkattendordrecht.nl

 

 

4. Contact

Postadres
Aletta Jacobserf 158
3315 EH DORDRECHT
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Telefoonnummer:  06 - 294 726 32

 

 

 

5. Doelstelling

 

De stichting heeft tot doel het vangen en castreren (de officiële naam is neutraliseren) van verwilderde katten, het socialiseren en bemiddelen van zwerfkittens en zorgen voor de herplaatsing van tamme zwerfkatten en kittens in en rond Dordrecht.

 

 

6. Beleidsplan

Het beleidsplan voor het jaar 2014.

 

Het voeren van de door de Stichting geneutraliseerde zwerfkatten. Hierdoor blijft de populatie gezond en wordt er dagelijks gemonitord. Het zorgen dat de populatie niet uitbreid door het wegvangen van de nieuwkomers op de vele voederplekken. Het verzorgen van de vele slaap/schuilhokken voor de zwerfkatten. Het geven van voorlichting bij bedrijven.
Omdat er geen grote ongesteriliseerde/ongecastreerde groepen zwerfkatten meer in Dordrecht voorkomen, breiden we onze doelstelling en werkterrein uit. Door de recessie komen er steeds meer dieren in de verdrukking. Mensen komen door ontslag in de financiele problemen en kunnen hun kat(ten) niet meer de medische zorg geven. Tevens zijn er problemen bij mensen die door ontslag in de schuldsanering terecht zijn gekomen en hun kat(ten) geen voer meer kunnen geven. Hier probeert de Stichting een rol in te spelen door te zorgen dat de kat(ten) gewoon in het gezin kan blijven door te zorgen voor een dagelijks portie voer. 
Indien nodig kan de Stichting zorgen dat de kat de nodige medische zorg krijgt. Aangezien er Ad Hoc gereageerd wordt op situaties, is het niet mogelijk om hier een financieel plaatje te laten zien van hoeveel geld er per maand nodig is.
De stichting krijgt de ene keer meer voer gedoneerd dan de andere keer. Hierdoor kunnen de kosten voor voer per maand nogal verschillen.

 

 

7. Bestuurders

 

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Functie Datum in dienst 
 C.J.B.  Kramp Voorzitter/Secretaris 25/05/2013
 M.B. van Doorn Penningmeester 25/06/2013

 

 

8. Beloningsbeleid

 

Stichting Herplaatsing Zwerfkatten werkt enkel en uitsluitend met vrijwilligers. Alle donaties en gelden die binnenkomen, worden gebruikt ten behoeve van de dieren. De stichting heeft nagenoeg geen overheadkosten. 
De stichting ontvangt daarnaast geen subsidies omdat ons beleid op onafhankelijkheid gericht is en daarbij hoort dat de stichting altijd vrijelijk haar standpunten moet kunnen verkondigen zonder dat daar financiële consequenties uit getrokken worden.

 

 

9. Activiteiten

 

In hoofdzaak het voeren van de door de Stichting geneutraliseerde zwerfkatten in en rond Dordrecht. 
Het inzamelen van voer en allerlei bruikbare spullen voor de zwerfkatten en voor bevriende dieren Stichtingen. 
Het aanbieden van hulp bij de verzorging van zieke en/of schuwe katten.
Zie verder Beleidsplan. 

 

 

10. Jaarrekening/ Jaarverslag

Voorlopig financieel overzicht 2013 Stichting Herplaatsing Zwerfkatten Dordrecht

Bank 2013    
Saldo 1-1-2013  3.772,03 
Bij donaties 2013 6.533,00 
  10.305,03 
    
Af Dierenarts 6.097,80 
 Voer etc. 3.124,01 
  Kosten (bank en permanente opvangen) 788,18 
    
Saldo 31-12-2013 295,04